Pages Menu
Categories Menu

"ИТК Илиев" ООД – гр.Пловдив е с основен предмет на дейност, производство, продажба и ремонт на медицински изделия – технически помощни средства за хора с увреждания.Във фирмата последователно е усвоено производството на :


- регулируеми бастуни / модел 110 /
- нерегулируеми бастуни / модел 120 /
- бастун регулируем триопорен / модел 130 /
- бастун регулируем четириопорен / модел 140 /
- патерици канадки / модел 150 /
- подмишечни патерици / модел ПО-01 /
- масички за колички за инвалиди / модел – 170 /
- проходилки / модел 180 /Производството е базирано на една работна площадка в с.Рогош, обл.Пловдив. Фирмата притежава "Разрешение за търговия на едро с медицински изделия" с рег. № 11573 / 12.12.2007 г.